Menu
Etudes

Etudes

21.00
Voor saxofoonkwartet schreef Gilson Etudes pour quatre saxophones en ook van zijn Trio voor hobo, klarinet en fagot maakte hij in 1934 een (onvoltooide) versie voor saxofoonkwartet. De twee Etudes voor saxofoonkwartet werden allicht ook nooit uitgevoerd tijdens zijn leven. Zij dateren waarschijnlijk uit een latere periode, hij declareerde ze bij SABAM op 7 maart 1940. Zij zaten jarenlang verborgen in de muziekbibliotheek van de VRT waar ze verkeerdelijk gecatalogeerd zaten in een reeks met solowerken. Pas in september 2017 werden ze daar door Luc Vertommen herontdekt. De eerste studie (Largamente) is een klankstudie voor saxofoonkwartet in de stijl van een vierstemmig koraal voor orgel. Gilson vraagt in enkele zeer precies aangeduide passages aan de vier saxofonisten om ‘met vibrato’ te spelen. De tweede studie (Allegro) is een strikte, bijna schoolse studie in vrij contrapunt waarbij de techniek van de vier saxofonisten op een evenwaardige manier getest wordt. Van de Fackelzug uit 1899 (origineel voor kopers) maakte Jules-Emile Strauwen een bewerking voor saxofoonkwintet. In 1934 startte Gilson zelf een versie van zijn Trio voor hobo, klarinet en fagot als saxofoonkwartet. For saxophone quartet Gilson wrote Etudes pour quatre saxophones and he also made an (unfinished) version for saxophone quartet of his Trio for oboe, clarinet and bassoon in 1934. The two Etudes for saxophone quartet were probably never performed during Paul Gilson's life. They probably date from a later period, he declared them to SABAM on 7 March 1940. For a long time they were hidden in the VRT music library in a folder with wrongly cataloged solo music. It was not until September 2017 that they were re-discovered by Luc Vertommen. The first study (Largamente) is a sound study for saxophone quartet in the style of a four-part hymn tune for organ. Gilson asks in a few highly-specified passages to the four saxophonists to play 'with vibrato'. The second study (Allegro) is a strict, almost scholarly study in free counterpoint, which equally tests the technique of the four saxophonists. Jules-Emile Strauwen made an adaptation of the Fackelzug from 1899 (original for brass ensemble) for saxophone quintet. Pour quatuor de saxophone, Gilson a composé les Études pour quatre saxophones et, en 1934, une version (inachevée) de son Trio pour hautbois, clarinette et basson. Les deux Études pour quatuor de saxophones ne sont sans doute pas interprétées pendant la vie du compositeur. Elles datent probablement d'une période ultérieure, et ont été déclarées à la SABAM le 7 mars 1940. Elles sont restées cachées durant de longues années dans la bibliothèque musicale de la VRT où elles avaient été cataloguées à tort dans une série d'œuvres solo. Luc Vertommen ne les a « redécouvertes » qu’en septembre 2017. La première étude (Largamente) est une étude de son pour quatuor de saxophones dans le style du choral à quatre voix pour orgue. Dans quelques passages précis, Gilson demande des saxophonistes de jouer avec des trémolos. La seconde étude (Allegro) est rigoureuse, presque académique, dans un contrepoint fleuri qui met à l’épreuve la technique des quatre saxophonistes respectifs. Du Fackelzug de 1899 (original pour ensemble de cuivres) Jules-Émile Strauwen a fait une adaptation pour quintette de saxophone.
Composer Paul Gilson
Difficulty 4 : Advanced

Product successfully added to your cart.