Menu
The Final Voyage

The Final Voyage

The Final Voyage was commissioned by Carole Crompton on behalf of Bolsover District Council. This concert finale is a dramatic piece of program music to mark the 100th anniversary of the final fateful journey of HMS Hampshire on 5 June 1916. All but 12 of its 737 crew-members lost their lives on that fateful journey. Among the casualties were Derbyshire hero, 1st Class Stoker Thomas Henry Redfern and Britain's Commander-in-Chief Lord Kitchener. Among the small number of 12 survivors was Royal Naval Seaman Richard Simpson. Simpson and Redfern, were part of the Hampshire’s crew who set sail that day on a special mission during World War One. The mission was to take Britain's Commander-in-Chief Lord Kitchener to Russia for a special meeting with the Tzar and his Generals. On 5 June 1916 HMS Hampshire left the English port to never return. Composed in several connecting movements, this piece of programmatic music paints a musical picture of its final journey beginning in port: Opening with a lower brass fanfare, the magnificent HMS Hampshire is unveiled, moored in port as the crew and guests board. Followed by a short slow reflective section to represent the final farewells to those left onshore, the fanfares then take us into the open waters as the ship sets sail in heroic fashion. The next movement sees the Hampshire crashing majestically through the waves as it begins its journey. However, the weather starts to deteriorate and conditions became increasingly difficult. The music here builds as you hear running triplet motifs representing the waves crashing against the hull. The conditions worsen, panic starts to ensue and as the crew battle with the horrendous elements just off Marwick Head, Orkney the ship hits a mine. With a big explosion from the percussion the hull of the ship is ripped apart. The ship now engulfed by flames and water sinks into the stormy waters represented by three heavy lower brass chords. Blind panic from the crew represented by discordant rhythmic flourishes from the cornets and horns ensues. This frantic music, as they try desperately to escape the sinking vessel accompanies 12 fanfare voices from various instruments – representing the 12 lone survivors as they escape and swim to dry land. This penultimate section fades and lowers as the ship and crew sink to the bottom. A lone cornet line is played - reflecting on the loss of life. This is then followed by the final section: a buildup of minor chords in dramatic fashion representing the devastating loss of life to conclude this tragic story. This piece celebrates the lives of those who were lost and reflects on the tragedy suffered by the serving crew men and their families. Paul Lovatt Cooper componeerde The Finale Voyage op vraag van Carole Crompton en het Bolsover District Council. Deze concert finale is een dramatisch stuk programmamuziek naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de fatale tocht van de HMS Hampshire op 5 juni 1916. Iedereen aan boord (met uitzondering van 12), 737 mensen in totaal lieten op die fatale dag het leven. Onder de slachtoffer onder andere Thomas Henry Redfern en Lord Kitchener. Onder het kleine aantal van twaalf overlevenden bevond zich ook Richard Simpson. Simpson en Redfern vormden een delegatie van de bemanning uit Hampshire die die dag uitvaarden op een bijzondere missie tijdens de eerste wereldoorlog. De missie bestond erin om Lord Kitchener naar Rusland te brengen voor een bijzondere ontmoeting met de Tsaar en zijn generaals. Op 5 juni 1916 verlaat de HMS Hampshire de Engelse haven en keert er nooit meer terug. The Final Voyage is gecomponeerd in verschillende delen die in mekaar overlopen. Dit programmatisch werk is een muzikaal beeld van de fatale dag die begint in de haven. Het werk opent met een fanfare in het lage koper waarbij we de HMS Hamshire in volle glorie kunnen bewonderen, hij komt in de haven toe en de gasten en de bemanning gaat aan boord. Een kort en reflectieve deel volgt wat de laatste groet weergeeft met wie aan boord achterblijft. De fanfares nemen ons dan mee naar het open water als het schip op een meesterlijke manier de haven uitvaart. In de volgende delen zien we de Hampshire op een meesterlijke manier doorheen de golven van de zee varen terwijl hij zijn tocht begint. Het weer veranderd en de omstandigheden worden moeilijker. De muziek bouwt op en de oplopende triolen beelden de golven uit die tegen het schip slaan. De omstandigheden worden slechter en er breekt paniek uit als het schip net buiten Marwick Head, Orkney een mijn raakt. Met een grote ontploffing in het slagwerk wordt de buik van het schip uit mekaar gerukt. Het schip is omgeven door vlammen en het water maakt zich meester van het schip, getuigen de drie zware akkoorden in het laag koper. Blinde paniek bij de bemanning wordt weergegeven die door de dissonante ritmische figuren in het koper. Deze heftige muziek wordt begeleid door 12 fanfare-achtige stemmen in verschillende instrumenten die de twaalf overlevenden muzikaal voorstellen. Dit slotdeel wordt zachter en zachter en lager en lager als het schip zinkt tot op de bodem. Een eenzame melodie vertolkt het verloren leven. Dit wordt gevolgd door een finale gebouwd op mineur akkoord die op een dramatische manier het verlies van zo veel mensenlevens uitdrukt.
Composer Paul Lovatt-Cooper
Duration 5 min. 38 sec.
Difficulty 3 : Moderately

Files

Product successfully added to your cart.