Menu
Alla Marcia from Karelia Suite

Alla Marcia from Karelia Suite

1047
Composer Sibelius Jean
Arranger Vertommen Luc
Duration 4 min. 0 sec.
Difficulty 3 : Moderately

Description

De muziek van Jean Sibelius wordt dikwijls omschreven als ‘nationalistisch’, traditioneel of ‘landschaps’muziek.  Binnen een traditoneel kader gaf hij vorm aan de muziek van Finland die hij baseerde op het nationale epos, de Kalevala en op Finse volksmuziek.  Vele melodische zinnen of ritmische patronen doen denken aan volksmuziek die Sibelius op een eigen manier bewerkt.  De gelegenheidsmuziek voor Karelia (een ouverture, zeven orkestdelen en een intermezzo) componeerde hij in 1893.  Nadien maakte Sibelius nog een versie van de ouverture en een Karelia Suite (opus 11) voor concertgebruik.  De Karelia Suite werd één van de meest bekende werken van Jean Sibelius.  Het Alla Marcia is het slotdeel uit de suite en verwijst naar de ‘mars gebaseerd op oude motieven’ die oorspronkelijk tussen het vijfde en zesde deel werd uitgevoerd.  Deze keer heeft de mars een vrolijker karakter.
 
 
 VOLLEDIGE OPNAME OP CD IN FLANDERS FIELDS
 
 
 
 
 
La musique de Jean Sibelius est souvent décrite comme étant de la musique « nationaliste », « traditionnelle » ou « paysagiste ». À l’intérieur d’un cadre traditionnel, il a donné forme à la musique de la Finlande, qu’il base sur l’épopée nationale, la Kalevala, et sur la musique populaire du pays. Maintes tournures mélodiques et nombre de motifs rythmiques font penser à la musique populaire, que Sibelius traite à sa manière. C’est en 1893 qu’il composa la musique de scène pour Karelia (une ouverture, sept tableaux pour orchestre et un intermezzo). Plus tard, Sibelius ajouta une nouvelle version de l’ouverture et une Karelia Suite, op. 11, pour une utilisation en concert. L’Alla Marcia est le dernier mouvement de la suite, qui renvoie vers la marche sur des motifs anciens intercalée entre les cinquième et sixième tableaux. Cette marche possède un caractère plus joyeux.
COMPLETE RECORDING ON CD IN FLANDERS FIELDS
 

Files

alla marcia 2014 mp 3
Alla Marcia HA - PDFDownload PDF example
Alla Marcia FA - PDFDownload PDF example

Product successfully added to your cart.