Menu
The Emperors Battle

The Emperors Battle

1366
Composer Nijs Johan
Duration 3 min. 0 sec.
Difficulty 3 : Moderately

Description

De slag van Waterloo was een veldslag nabij Waterloo , een plaatsje gelegen in de Zuidelijke Nederlanden en tegenwoordig in de provincie Waals Brabant. Napoleon Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 definitief verslagen door een combinatie van Britse, Nederlands , Hannoverse en Pruisische legers. Dit was onder leiding van de hertog van Wellingtonen Generaal von Blücher.
 
La bataille de Waterloo était une bataille près de Waterloo , une ville situé aux Pays –Bas du Sud et actuellement dans la Province du Brabant-Wallon. Napoleon Bonaparte a été abattu définitivement le 18 juin 1815 par une combination d’armés Brittaniques , Hollandaises , Hannoveriens et Prussienes. Tout ceci sous le commandement du Duc de Wellington et du Général von Blücher.
 
The battle of Waterloo was a battle nearby Waterloo, a small place that was situated in the southern Netherlands and nowadays is in the province of the Brabant-Wallon. Napoleon Bonaparte was definitively defeated on June 18, 1815 by a combination of British, Dutch, Hanoverian and Prussian armies. This under the command of the Duke of Wellington and General Von Blücher.
 
Der Schlacht von Waterloo war eine Schlacht in der Nähe von Waterloo , ein kleines Ort in den Südlichen Niederlanden und befindet sich heutzutage in der Provinz  Brabant-Wallon.
Napoleon Bonaparte wurde den 18 Juni 1815 hier definitiv geschlagen durch eine Kombination von Brittische , Niederländische , Honnoverische und Preussische Armeen.
Es war alles unter der Leitung der Herzog von Wellington und General von Blücher.
 

Files

the emperors battle haDownload PDF example
the emperors battle faDownload PDF example
the emperors battle braDownload PDF example

Product successfully added to your cart.