Menu
opera at the movies

opera at the movies

selectie van acht beroemde opera-scènes die in films gebruikt worden/selection of eight scenes from eight operatical tunes used as film music
Arranger nick hillary
Duration 9 min. sec.
Difficulty 2 : Easy

Description

Acht scènes uit beroemde opera's van Mozart en de Italiaanse componisten Verdi, Rossini en Puccini die ook in films werden gebruikt, komen samen in deze prachtige selectie voor blaasorkest.
De reeks bekende melodieën opent met misschien wel de meest bekende en zeer dramatische Commendatore-scène uit het tweede bedrijf van Wolfgang Amadeus Mozart's Don Giovanni. Deze muziek werd gebruikt in de film Amadeus, de Amerikaanse biografische dramafilm uit 1984 geregisseerd door Miloš Forman, door de schrijver beschreven als ‘een fantasia over het thema van Mozart en Salieri’.
De beroemde aria Largo al factotum uit Rossini’s De Barbier van Sevilla is het volgende nummer dat door komiek Robin Williams werd gebruikt onder het mom van een vogel in een cartoon in de film Mrs. Doubtfire.
Het bewijs dat zoveel films het idee van de kracht van muziek konden uitdrukken, werd zeker gegeven in één enkele scène uit de film The Shawshank Redemption. Het aria-duet Duettino Sull’Aria uit Mozarts Figaro’s Bruiloft werd gespeeld door de ten onrechte gevangengenomen Andy Dufresne (Tim Robbins). Hij sluit zichzelf op in het gevangeniskantoor en speelt het duet over de luidsprekers, waardoor er een gevoel van euforie ontstaat in de hele gevangenis.
Nog een iconisch moment waar film en opera mekaar ontmoeten horen we in Moonstruck wanneer Loretta en Ronny de Metropolitan Opera binnenlopen. Terwijl de twee geliefden in het publiek zitten, horen we een fragment van Mimì's beroemde Donde Lieta uit Puccini's La Bohème. Loretta huilt, Mimì's ontslag van haar liefde voor Rodolfo weerspiegelt de manier waarop ze denkt over haar aanstaande huwelijk en ware liefde voor Ronny.
De film Pretty Woman met Richard Gere en Julia Roberts in de hoofdrol is een losse bewerking van Verdi's opera La Traviata. Verdi liet het publiek zich inleven in de wereld van een minares en ging in zijn tijd in tegen sociale normen en daagde ze uit omdat dit geen vrouwen waren om naar op te kijken en door het publiek te vragen precies dat te doen, vernietigde Verdi een eeuwenoud taboe.
De film Honeymoon in Vegas vertelt het verhaal van privé-detective Jack Singer (Nicolas Cage) die heeft gezworen aan zijn moeder terwijl ze op haar sterfbed lag dat hij nooit zou trouwen. Jaren later komt hij terug op zijn belofte en stelt hij zijn vriendin, Betsy (Sarah Jessica Parker), voor en regelt hij snel een huwelijk in Las Vegas. De soundtrack bestaat voornamelijk uit covers van Elvis Presley-nummers, maar bevat ook La donna è mobile uit Giuseppe Verdi's Rigoletto.
Parijs aan het begin van de 19e eeuw is het toneel van Verdi's opera La Traviata. Violetta Valéry, geeft er een feestje in haar salon om haar herstel van een ziekte te vieren. Gastone, een burggraaf, heeft een vriend meegenomen, Alfredo Germont. Terwijl ze naar de salon loopt, vertelt Gastone aan Violetta dat Alfredo van haar houdt en dat hij, terwijl ze ziek was, elke dag bij haar thuis kwam. Baron Douphol, Violetta's huidige minnaar, wacht in de buurt om haar naar de salon te begeleiden. Daar aangekomen wordt de baron gevraagd een toast uit te brengen, maar weigert, en de menigte wendt zich tot Alfredo, die ermee instemt een brindisi te zingen, een drinklied: Libiamo ne 'lieti calici.
Le donna è mobile uit dezelfde opera is opnieuw te horen, om de finale in te leiden voor onze ‘opera at the movies’.

Eight scenes from famous operas by Mozart, and the Italian composers Verdi, Rossini and Puccini which were used in films come together in this exciting concert collection for band.
The selection opens with perhaps the most well known and very dramatic Commendatore scene from the second act of Wolfgang Amadeus Mozart’s Don Giovanni. This music was used  in the film Amadeus, the 1984 American  biographical drama film directed by Miloš Forman, described by its writer as ‘a fantasia on the theme of Mozart and Salieri’.
The famous aria Largo al factotum from Rossini’s The Barber of Seville is the next tune that was used by comedian Robin Williams in the guise of a cartoon bird in the film Mrs. Doubtfire.
The proof that so many movies could express the idea of the power of music was certainly given in the single scene in the film The Shawshank Redemption. The aria duet Duettino Sull’Aria, from Mozart’s The Marriage of Figaro was played by the wrongly imprisoned, Andy Dufresne (Tim Robbins). He locks himself in the prison office and plays the duet over the loudspeakers, creating a sense of euphoria throughout the prison yard.
Another iconic moments of film meeting opera takes place in Moonstruck when Loretta and Ronny walk into the Metropolitan Opera of all places. As the two lovers sit in the audience, we get a segment of Mimì’s famous Donde lieta from Puccini’s La Bohème. Loretta cries, Mimì’s resignation of her love for Rodolfo echoing the way she feels regarding her pending marriage and true love for Ronny.
The film Pretty Woman starring Richard Gere and Julia Roberts is a loose adaptation of Verdi’s opera La Traviata. Verdi made the audience empathize with a courtesan and weep over her failings. In its time, Verdi was going against social norms and challenging them because courtesans were not women to look up to and by asking audiences to do just that, Verdi was destroying an age-old taboo.
The film Honeymoon in Vegas tells the story of private eye Jack Singer (Nicolas Cage) has sworn to his mother while she was on her deathbed that he would never get married. Years later, he goes back on his promise and proposes to his girlfriend, Betsy (Sarah Jessica Parker), and quickly arranges a Las Vegas marriage. The soundtrack was composed mainly of covers of Elvis Presley songs but also includes La donna è mobile from from Giuseppe Verdi’s Rigoletto.
Paris at the beginning of the 19th century is the scene of Verdi’s opera La Traviata. Violetta Valéry, a famed courtesan, throws a party at her salon to celebrate her recovery from an illness. Gastone, a viscount, has brought with him a friend, Alfredo Germont. While walking to the salon, Gastone tells Violetta that Alfredo loves her, and that while she was ill, he came to her house every day. Baron Douphol, Violetta's current lover, waits nearby to escort her to the salon. Once there, the Baron is asked to give a toast, but refuses, and the crowd turns to Alfredo, who agrees to sing a brindisi, a drinking song: Libiamo ne' lieti calici.
Le donna è mobile from the same opera is heard again, to conclude the finale for our ‘opera at the movies’.

 

Files

Product successfully added to your cart.