Menu
A Night at the Musicals

A Night at the Musicals

een reeks van vier muzikale beelden uit beroemde musicals/selection of four famous scenes from the musicals
Composer diversen
Arranger Luc Vertommen
Duration 11 min. sec.
Difficulty 3 : Moderately

Description

 

A Night at the Musicals is een suite van vier prachtige passages uit vier even bekende musicals. Net als in de originele musicals is het een aaneenschakeling van romantische melodieën, drama en entertainment.

1. A New Life uit Jekyll and Hyde

Jekyll & Hyde is een musical gebaseerd op het klassieke verhaal The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde van Robert Louis Stevenson.  Moord, chaos en het kwaad schuilen achter iedere hoek, maar uiteindelijk is het de liefde die overwint in dit pakkende verhaal.  Dr. Henry Jekyll, probeert zijn levenswerk af te maken door de twee kanten van de natuur van de mens van mekaar te scheiden.  Zijn oversten weigeren hun steun waardoor hij met zijn eigen formules begint te experimenteren.  De kwade natuur van Dr. Jekyll neemt een eigen identiteit aan als Edward Hyde.  Hyde begint de leden van de raad te vermoorden die voordien weigerden om Dr. Jekyll’s plan te steunen.  Op zijn beurt heeft Dr. Jekyll het moeilijk om de donkere kant van zichzelf onder controle te houden.  Midden deze interne strijd maken we kennis met Jekyll’s verloofde, Emma Carew, haar vader, Sir Danvers, Jekyll’s beste vriend, John Utterson en de prostituee Lucy.  Lucy is de hoofdact in De Rode Rat en Utterson bezoekt haar met  een brief van Jekyll in de hand met de vraag om een nieuw leven te starten.  Lucy droomt in dit lied over een nieuwe start, een nieuwe hoop, een nieuwe kans, een nieuwe droom, een nieuwe liefde en een nieuwe wereld en uiteindelijk van een nieuw leven.

2. Only love uit The Scarlet Pimpernel

Het verhaal van The Scarlet Pimpernel speelt zich af in Engeland en Frankrijk tijdens de Franse Revolutie. Het stuk opent in La Comédie Française, waar Marguerite St. Just optreedt in haar laatste show en haar huwelijk aankondigt met een rijke Engelse aristocraat, een fanatieke voorstander van de Franse republikeinse revolutionairen. Het theater sluit voordat de voorstelling is afgelopen.

3. The Girl I Meant to be uit The Secret Garden

Het verhaal van The Secret Garden speelt zich af in de vroege jaren van de 20e eeuw. Mary Lennox, een jong Engels meisje geboren en getogen in India, wordt wees door een cholera-uitbraak als ze tien jaar oud is. Ze wordt weggestuurd uit India om te gaan wonen in het landhuis van een sombere oom die ze nog nooit heeft ontmoet in Yorkshire, Engeland, waar haar persoonlijkheid bloeit onder de andere bewoners van het landhuis als ze nieuw leven brengt in een lang verwaarloosde tuin. Mary droomt over haar dierbaren en haar verlangen naar de tuin om haar privacy te geven en de kans om zichzelf te ontdekken in The Girl I Mean to Be.

4. Conga uit Wonderful Town

De finale is de Conga uit de musical Wonderful Town van Leonard Bernstein. Het is een musical in een lichtere stijl dan zijn bekende West Side Story of Candide en vertelt het verhaal van de zussen Ruth en Eileen Sherwoord doe door New York reizen op zoek naar liefde en fortuin. In de Conga leren ze iedereen de beroemde Zuid-Amerikaanse dans aan.

 

A Night at the Musicals is a selection of four exquisite passages from four equally famous musicals. Just like in the original musicals, it is a sequence of romantic melodies, drama and entertainment.

1. A New Life from Jekyll and Hyde

Jekyll & Hyde is a rousing gothic musical based on the classic novel The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson.  Murder and chaos run rampant and evil lurks around every corner, but love and virtue put up a strong fight in this engaging thriller.  Dr. Henry Jekyll, pursuing his life-long quest, endeavors to separate the two natures of man. Refused help by his peers and superiors, he begins experiments on himself with his formula. He meets with success, and shocking results.  The evil nature of Dr. Jekyll surfaces as a separate identity: Edward Hyde. Hyde begins murdering the members of the Board of Governors who previously refused assistance to Jekyll's cause. Meanwhile Jekyll fights in vain to keep his darker half under control.  Caught in the cross-fire of this epic internal struggle are Jekyll's fiancée, Emma Carew, her father, Sir Danvers and Jekyll's best friend, John Utterson; and a prostitute named Lucy, who becomes entangled with Hyde. Lucy Harris is  the main attraction at The Red Rat. Utterson visits Lucy at The Red Rat with a letter from Jekyll that entreats her to leave town and start a new life elsewhere. After Utterson leaves, Lucy wonders of the possibilities ahead  in the song A New Life.  In this song Lucy dreams about a new start, a new hope, a new chance, a new dream, a new love, a new world and eventually a new life.

2. Only love uit The Scarlet Pimpernel

The Scarlet Pimpernel is a musical with music by Frank Wildhorn. The show is set in England and France during the Reign of Terror of the French Revolution. The play opens at La Comédie Française, where Marguerite St. Just is performing in her final show and announces to the crowd her marriage to a wealthy English aristocrat, a fanatical agent of the French republican revolutionaries. The theatre closes before the performance is finished.

3. The Girl I Meant to be from The Secret Garden

The story of The Secret Garden is set in the early years of the 20th century. Mary Lennox, a young English girl born and raised in the British Raj, is orphaned by a cholera outbreak when she is ten years old. She is sent away from India to live in the manor of a brooding uncle she has never met in Yorkshire, England, where her personality blossoms among the other residents of the manor as they bring new life to a long-neglected garden. Mary has a reverie about her loved ones and her desire for the garden to offer her privacy and the chance to discover herself in The Girl I Mean to Be.

4. Conga from Wonderful Town

The finale is the Conga from the musical Wonderful Town by Leonard Bernstein. This is a musical in a lighter style than his famous West Side Story or Candide and tells the story of the sisters Ruth and Eileen Sherwood who travel through New York in search of love and fortune. In the Conga they teach everyone the famous South American dance.

 

 

Files

Product successfully added to your cart.