Menu
Yorkshire ballad

Yorkshire ballad

Composer James Barnes
Arranger Luc Vertommen
Difficulty 2 : Easy

Description

James Barnes Yorkshire Ballad is gecomponeerd in de zomer van 1984 en ging in première op de Kansas Bandmasters Association Convention in Huntchinson, Kansas, door wijlen Claude T. Smith. Sinds de publicatie in 1985 is het één van de populairste werken van de componist geworden.

Yorkshire Ballad is geen volkslied, maar het is wel in die stijl geschreven. James Barnes heeft dit kleine stuk gecomponeerd zodat jongere spelers de kans krijgen een stuk te spelen min of meer in de stijl van Percy Grainger's Irish Tune from County Derry. Zelfs de gemakkelijkere werken van Grainger zijn voor de meeste jongeren te moeilijk, dus Barnes dacht dat hij een klein stukje zou schrijven dat enkele van de gevoelens en kleuren van Grainger's prachtige muziek zou kunnen uitstralen, maar tegelijkertijd technisch veel meer was toegankelijk voor jonge spelers.

‘Mensen vragen me altijd wat ik probeerde uit te beelden toen ik Yorkshire Ballad schreef. Alles wat ik kan zeggen is dat ik dacht aan de prachtige, groene Yorkshire Dales in Noord-Engeland; de glooiende heuvels en de eindeloze uitgestrekte prachtige weilanden waar mijn vrouw en ik zo dol op waren toen we een jaar eerder door deze meest wonderbaarlijke plek ter wereld waren gereden. 'James Barnes

 

 

Composed in the summer of 1984, James Barnes' Yorkshire Ballad was premiered at the Kansas Bandmasters Association Convention in Huntchinson, Kansas, by the late Claude T. Smith.  Since being published in 1985, it has become one of the composer's most popular works.
Yorkshire Ballad is not a folksong, but it is written in that style. James Barnes composed this little piece so that younger players would have the opportunity to play a piece that is more or less in the style of Percy Grainger's Irish Tune from County Derry. Even Grainger's easier works are too difficult for most youngsters to do them musical justice, so Barnes thought he would write a little piece that might emote some of the feelings and colors of Grainger's wonderful music, but, at the same time, was technically much more accessible to the young player.

‘People always ask me what I was trying to portray when I wrote Yorkshire Ballad. All I can say is that I was thinking of the beautiful, green Yorkshire Dales of northern England; the rolling hills and the endless stretch of beautiful pasturelands that my wife and I loved so much when, a year before, we had driven through this most marvelous spot in the world.’ James Barnes

 

Files

Product successfully added to your cart.