Menu
Jubilance

Jubilance

Composer Paul Lovatt-Cooper
Duration 5 min. 33 sec.
Difficulty 3 : Moderately

Description

Jubilance is een werk dat zowel leuk is om te spelen als om er naar te luisteren. Het biedt kansen voor een verscheidenheid aan solisten om zich te laten horen.  Geleid door het ritme in het slagwerk met name het drumstel, heeft het stuk een enorme drive en energie.

Na een misterieuze opening nemen een aantal snelle melodische lijnen en ritmische zinnen het over. Er is veel muzikaal samenspel met het orkest vooraleer het rustigere deel aan letter E verschijnt. Dit lichtere, met jazz doordrenkte deel biedt een aantal solisten de gelegenheid om recht te staan aan de voorzijde van het orkest hun solo te komen spelen.

Nadien volgt een overgang die leidt naar een samenvatting van de openende, jubelende melodielijnen die ons naar een passend slot brengen.
The piece is both a fun work to perform and listen to and gives opportunities for a variety of soloists throughout. Led by the rhythmic percussion, in particular the drum kit the piece has drive and energy.

After a mysterious opening a variety of up-beat melodic lines and rhythmic phrases then take over. There is lots of musical interplay with the ensemble before settling at rehearsal figure E. This lighter, jazz infused section gives opportunity for a number of soloists to stand and play at the front of the ensemble.

Rehearsal figure L then introduces a new bridge section which leads to a recapitulation of the opening jubilant melodic lines that take us to a fitting close.

Files

Product successfully added to your cart.