Menu
The Forces Unleashed

The Forces Unleashed

Difficulty 1 : Very easy

Description

Dit werkt verklankt de strijd die plaatsvond in Lincoln in 1141 tijdens de beroemde Britse burgeroorlog die bekend staat als The Anarchy. Het werk begint met muzikale scènes van Lincoln in vlammen en rook tijdens de  een invasie. De krachten van keizerin Matilda, geleid door haar onwettige halfbroer Robert, de eerste graaf van Gloucester, vallen de stad binnen om de strijd aan te gaan met soldaten die vechten om de stad te verdedigen voor koning Stephen. Het openingsgedeelte toont de hevige gevechten tussen de twee legers in de straten van de stad. Er zijn enkele korte momenten van muzikale rust terwijl de leiders hun volgende strategische bewegingen plannen, voordat de strijd opnieuw losbarst.

We sluiten af met de akkoorden die bij het openingsdeel te horen waren - die het einde van de strijd voor een andere dag uitbeelden. De muziek verandert dan in een meer melancholische stemming  terwijl de soldaten rusten onder het maanlicht in de pittoreske stad. Het middendeel verbeeldt de emotie en angst die zowel de soldaten als de bevolking in de stad voelde.

Als de ochtend aanbreekt, ziet we in het laatste deel van de muziek de opkomst en opbouw terwijl de soldaten zich opnieuwvoorbereiden op de volgende dag van het conflict. Met dezelfde muzikale motieven als bij de opening volgt opnieuw een strijd, maar deze keer leidt de muziek tot een dramatisch slot. Dit slotgedeelte toont de zegevierende troepen van keizerin Matilda, terwijl ze koning Stephen gevangen nemen.

The piece of music depicts a musical portrayal of the battle that took place in Lincoln in 1141 during the famous British civil war known as The Anarchy. The piece of music starts with musical scenes of Lincoln in flames and smoke as an invasion ensues. Forces of Empress Matilda, led by her illegitimate half brother Robert, first Earl of Gloucester invade the city to do battle with soldiers fighting to defend the city for King Stephen. The opening section portrays the vigorous fighting between the two armies in the city streets. There are some short moments of musical rest from the battle as the leaders plan their next strategic moves, before the battle ensues again. Concluding with the chords heard at the opening movement - depicting the end of battle for another day. The music then changes to a more melancholy mood of reflection as the soldiers rest under the moonlight within the picturesque city. This middle movement portrays the emotion and fear that was felt in the city by both soldiers and the city's population. As morning dawns, our final section of music sees the rise and build as the soldiers prepare for the next day of conflict once more. Using the same musical motifs as the opening, battle ensues again, but this time the music leads to a final dramatic conclusion. This closing section portrays Empress Matilda's forces victorious, as they capture King Stephen. This dramatic work features a variety of ensemble and soloist sections and provides plenty for the ensemble to work on.

 

Files

Product successfully added to your cart.